آخرین پروژه ها
الهیه
در حال بروز رسانی
مشاهده ادامه مطلب ...
مصلی
در حال بروز رسانی
مشاهده ادامه مطلب ...
آخرین اخبار
آخرین مقالات
عکس های تجهیزات
مشاهده کامل گالری
عکس های کارخانه
مشاهده کامل گالری
صفحه اصلی

كاربرد خرده تايرهاي فرسوده در تسليح خاكريز ماسه اي پشت ديوار حايل


به منوظر بررسي عملكرد تايرهاي فرسوده خرد شده براي تسليح ماسه به عنوان مصالح خاكريز پشت ديوار حايل مدل فيزيكي ديوار حايلي به ارتفاع يك متر ساخته شد. ديواره جلويي مدل قابليت دوران و لغزش بسمت بيرون از مصالح خاكريز را دارد و براي تعيين فشارهاي جانبي در سه نقطه از ارتفاع ابزاربندي شده است.

يكي از وجوه جانبي مدل نيز از جنس پلاسكي گلاس شفاف مي باشد كه رديابي الگوهاي حركت مصالح را در هنگام گسيختگي ممكن مي سازد نتايج نمونه هاي حاوي ۲۰ و ۱۰ درصد حجمي خرده پلاستيك نشان دادند كه افزايش ميزان لاستيك ها بطور قابل توجهي فشارهاي جانبي روي ديوار را كاهش و مقاومت برشي ماسه را افزايش مي دهد.ميزان اين كاهش فشار جانبي ( يا افزايش مقاومت برشي) از ۰ تا ۱۰ درصد قابل توجه بوده ولي از ۰ تا ۲۰ درصد ميزان آن قابل توجه نمي باشد.
بازگشت