آخرین پروژه ها
الهیه
در حال بروز رسانی
مشاهده ادامه مطلب ...
مصلی
در حال بروز رسانی
مشاهده ادامه مطلب ...
آخرین اخبار
آخرین مقالات
عکس های تجهیزات
مشاهده کامل گالری
عکس های کارخانه
مشاهده کامل گالری
صفحه اصلی

فرمولبندي عمومي براي مدل‌هاي با دو پارامتر سخت‌شوندگي


در اين مقاله براي محاسبه كرنشهاي الاستو-پلاستيك از مدل توسعه يافته مونوقت با دو پارامتر سخت شدگي استفاده شده است. اين مدل فضاي تنش هاي اصلي را به چهار ناحيه تقسيم مي كند. در كاربرد اين مدل جهت آناليز رفتار خاكف تخمين درست فضاي تنش در يك نمو دلخواه مسأله اي بسيار با اهميت مي باشدف مخصوصا اگر مسير تنش باعث فعال شدن محل تقاطع دو سطح جاري شدن مدل كه همان ورتكس نام دارد ، گردد ملاحظات فراواني را در محاسبات اجزا محدود مي طلبد. .
جهت سادگي تمامي مباحث به شكل سه سابروتين اصلي با قابليت فراخواني در برنامه اجزا محدود سازماندهي شده اند كه اين سه سابروتين نقش كنترل پارامترهاي مدل، تشكيل ماتريس سختي مماسي و محاسبه وضعيت جديد تنش را به عهده دارند. در اين محاسبات فرض شده است كه نمونه هاي كرنش و دوران كوچك و محدود مي باشند و تنش در شروع نمو يا در داخل سطح تسليم و يا در يك محدود قابل قبول خارج از سطح تسليم مربوطه قرار دارند
بازگشت